پنج‌شنبه 1 مهر 1400

سرای دانش

افعال ادراکی در زبان ترکی استانبولی

افعال ادراکی در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال ادراکی در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال ادراکی معادل ترکی استانبولی 1 دوست داشتن sevmek 2 عاشق شدن aşık olmak 3 متنفر بودن nefret etmek 4 یاد گرفتن öğrenmek 5 دانستن bilmek 6 پرسیدن sormak 7 جواب دادن cevap vermek 8 درس خواندن ders çalışmak 9 آموزش دادن …

بیشتر بخوانید »

افعال مربوط به خانه در زبان ترکی استانبولی

افعال مربوط به خانه در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال مربوط به خانه در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی 1 پختن pişirmek 2 سرخ کردن kızartmak 3 جوشاندن kaynatmak 4 خشک کردن kurutmak 5 تمیز کردن temizlemek 6 شستن yıkamak 7 اتو کردن ütülemek 8 جارو زدن süpürmek 9 رنگ کردن boyamak 10 باز کردن …

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه وزارت آموزش ملی ترکیه در خصوص آزمون‌های سراسری

اطلاعیه وزارت آموزش ملی ترکیه در خصوص آزمون‌های سراسری

اطلاعیه وزارت آموزش ملی ترکیه در خصوص آزمون‌های سراسری وزارت آموزش ملی ترکیه، اطلاعیه جدیدی در مورد آزمون‌های سراسری ورودی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های این کشور صادر کرد. بر این اساس، محتوای آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های ترکیه، هیچ تغییری نخواهد کرد. همچنین منابع کمکی برای حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان …

بیشتر بخوانید »

کلمات ترکیبی با آب به زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات ترکیبی با آب به زبان ترکی استانبولی ردیف کلمات ترکیبی با آب معادل ترکی استانبولی 1 آب چشمه kaynak suyu 2 آب معدنی Maden suyu 3 آب آشامیدنی İçme suyu 4 آب انبار(مخزن آب) su deposu 5 آب پاش fıskiye 6 آب بها(قبض آب) su parası 7 آب …

بیشتر بخوانید »

افعال تجاری در زبان ترکی استانبولی

افعال تجاری در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال تجاری در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال تجاری معادل ترکی استانبولی 1 خریدن satın almak 2 پرداخت کردن ödemek 3 حساب کردن hesaplamak 4 پول درآوردن kazanmak 5 شمردن saymak 6 اندازه گرفتن ölçmek 7 زنگ زدن aramak 8 اصلاح کردن düzeltmek 9 ثبت نام کردن Kayıt olmak …

بیشتر بخوانید »

افعال حرکتی در زبان ترکی استانبولی

افعال حرکتی در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال حرکتی در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال حرکتی معادل ترکی استانبولی 1 کشیدن çekmek 2 دویدن koşmak 3 پریدن zıplamak 4 زدن vurmak 5 گرفتن yakalamak 6 بالا رفتن tırmanmak 7 غلطیدن yuvarlanmak 8 چکش زدن çekiçlemek 9 کندن kazmak 10 چهار دست و پا رفتن emeklemek 11 …

بیشتر بخوانید »

افعال تعاملی در زبان ترکی استانبولی

افعال تعاملی در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال تعاملی در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال تعاملی معادل ترکی استانبولی 1 ازدواج کردن evlenmek 2 آشنا شدن tanışmak 3 بوسیدن öpmek 4 دوست داشتن sevmek 5 کمک کردن yardım etmek 6 پرسیدن sormak 7 پاسخ دادن cevaplamak 8 پسندیدن beğenmek 9 بحث کردن tartışmak 10 تعقیب کردن …

بیشتر بخوانید »

افعال مرتبط با بدن در زبان ترکی استانبولی

آموزش افعال مرتبط با بدن در زبان ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی 1 خوردن yemek 2 نوشیدن içmek 3 گاز زدن ısırmak 4 تف کردن tükürmek 5 قورت دادن yutmak 6 استفراغ کردن kusmak 7 لمس کردن dokunmak 8 لرزیدن titremek 9 خندیدن gülmek 10 گریه کردن ağlamak …

بیشتر بخوانید »

مهارت‌های اداری در زبان ترکی استانبولی

اصطلاحات مرتبط با مهارت‌های اداری در زبان ترکی استانبولی

آموزش اصطلاحات مرتبط با مهارت های اداری در زبان ترکی استانبولی ردیف مهارت های اداری معادل ترکی استانبولی 1 مهارت های اداری Ofis yetenekleri 2 نامه نوشتن mektup yazmak 3 کپی گرفتن kopyalar yapmak 4 فتوکپی گرفتن fotokopi çekmek 5 وارد کردن اطلاعات veri girmek 6 منگنه کردن zımbalamak 7 …

بیشتر بخوانید »

مهارت های شغلی در زبان ترکی استانبولی

مهارت های شغلی در زبان ترکی استانبولی

آموزش اصطلاحات مرتبط با مهارت های شغلی در زبان ترکی استانبولی ردیف مهارت های شغلی معادل ترکی استانبولی 1 شاعر şair 2 بازاریابی pazarlama 3 نوشتن yazmak 4 مدیریت کردن yöneticilik yapmak 5 آموزش دادن öğretmek 6 لباس دوختن elbise dikmek 7 ماشین فروختن araba satmak 8 چانه زدن pazarlık …

بیشتر بخوانید »