کد ç105 چیست؟ عواقب اقامت غیرقانونی پیش از 3 سال در ترکیه چیست؟

کد ç105 چیست؟

عواقب اقامت غیرقانونی پیش از 3 سال در ترکیه چیست؟

افرادی که اقامـت قانونی ترکیه را داشـته انـد و بعـد از اتمام کارت اقامتشـان اقـدام به خـروج از ترکیـه نـکـرده انـد و بیش از سـه سـال از مـدت اقامتشـان در ترکیـه حضـور داشتند، یک کد برایشـان صـادر می شود. این کد (۱۰۵ چ ) نام دارد.

عواقب اضافـه مـانـدن، پنـج سـال دیپورت شـدن و ممنـوع الـورودی بـه کشـور ترکیـه است. حتی اگر یک روز کمتـر از سـه سـال در ترکیـه حضـور داشته باشید، از ایـن کـددر امان خواهید بود

بنابرایـن شـما نبایـد بيـش از سـه سـال در ترکیـه غیرقانونـی حـضـور داشـته باشـید. چـون بـرای شـمـا کـد صـادر مـی شـود و بـه مـدت ۵ سـال دیپـورت و ممنـوع الـورود خواهید شد.

درباره‌ی سارا علیزاده

همچنین ببینید

چرا استانبول را برای جراحی کاشت مو انتخاب کنیم؟

چرا استانبول را برای جراحی کاشت مو انتخاب کنیم؟

چرا استانبول را برای جراحی کاشت مو انتخاب کنیم؟ وقتی در هر خیابانی از استانبول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + نوزده =