ضرب المثل های تجربه و هدف به زبان ترکی استانبولی

ضرب المثل های مرتبط با تجربه و هدف به زبان ترکی استانبولی

آموزش ضرب المثل های مرتبط با تجربه و هدف به زبان ترکی استانبولی

ردیف ضرب المثل ها معادل ترکی استانبولی
1 تجربه زیاد داشتن feleğin çemberinden geçmek
2 تجربه به دست آوردن gözü açılmak
3 تجربه کسب کردن dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak
4 قدر جوانی را دانستن gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
5 طینت انسان‌ها مشخص نیست hayvanın alacası dışında insanın alacası içinde
6 کسانی که زیاد می خوانند نمی دانند، کسانی که زیاد سفر می کنند می دانند(اهمیت گشتن و جاهای مختلف را دیدن) çok okuyan bilmez çok gezen bilir
7 از بچگی یاد گرفتن و (در آن کار) ماهر شدن çekirdekten yetişme
8 در محیطی که همه نادان باشند دانا در رأس امور قرار می‌گیرد körler memleketinde şaşılar padişah olur
9 کسی که می‌خواهد از کاری نتیجه خوب بگیرد باید اساس و پایه را محکم بچیند ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını

آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان ترکی استانبولی

درباره‌ی سارا علیزاده

همچنین ببینید

جملات انگیزشی ترکی استانبولی

جملات انگیزشی ترکی استانبولی

جملات انگیزشی ترکی استانبولی Yenemeyeceğiniz tek kişi asla pes etmeyen birisidir تنها کسی که نمیتونید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.