چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

موزه بیمارستان بیماری‌های روانی و عصبی باکرکوی استانبول

موزه بیمارستان بیماری‌های روانی و عصبی باکرکوی استانبول

تاریخچه موزه

موزه بیمارستان بیماری‌های روانی و عصبی باکرکوی استانبول (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi) درهای خود را در 26 ژوئن 2008 به روی عموم باز کرد، با تکمیل مطالعات در آوریل 2007 با همکاری انجمن سازگاری مجدد بیماران روانی، موسسه علوم اجتماعی دانشگاه فنی Yıldız، گروه هنر و طراحی، موزه آغاز شد. برنامه کارشناسی ارشد و بیمارستان روانپزشکی باکرکوی با تأکید بر ارزش تاریخی بیمارستان، موقعیت پیشرو آن در زمینه های روانپزشکی، مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب، کار «موزه» با هدف تضمین انتقال میراث فرهنگی به نسل های آینده، ابتدا با تعیین مکان آغاز شد.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

تصمیم گرفته شد از ساختمان قدیمی PTT در بیمارستان به عنوان موزه استفاده شود. کار برای مقاوم سازی این بنا برای نمایشگاه و زلزله توسط دانشکده معماری دانشگاه فنی Yıldız برنامه ریزی شده است. سپس مطالعات تعیین محتوا و روش انجام شد. در این زمینه از یک سو پژوهش تاریخی و از سوی دیگر مطالعات محتوایی و داستانی با پژوهش مجموعه ای انجام شد. افراد زیادی از جامعه بیمارستان نیز در ایجاد موزه مشارکت داشتند. مطالعات تاریخ شفاهی با افرادی که در بیمارستان کار می کردند و هنوز هم کار می کنند، افرادی که روی تاریخ باکرکوی کار می کنند و مجموعه داران انجام شد. با این مطالعات، اطلاعات، اسناد و اشیاء جمع آوری و ثبت شد. یک مطالعه تاریخ شفاهی با افراد و مجموعه دارانی که روی تاریخ باکرکوی کار می کردند انجام شد. با این مطالعات، اطلاعات، اسناد و اشیاء جمع آوری و ثبت شد. یک مطالعه تاریخ شفاهی با افراد و مجموعه دارانی که روی تاریخ باکرکوی کار می کردند انجام شد. با این مطالعات، اطلاعات، اسناد و اشیاء جمع آوری و ثبت شد.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

مخاطبان اصلی موزه کارکنان بیمارستان، بیماران، بستگان آنها، مردم باکرکوی و دنیای پزشکی هستند. بیمارستان از گذشته تا به امروز بخشی جدایی ناپذیر و نماد باکرکوی بوده است. برای مردم باکرکوی، تاریخ مکانی که در آن زندگی می کنند بدون تاریخچه بیمارستان غیرقابل تصور است. بسیاری از پزشکانی که در گذشته در زمینه‌های روان‌پزشکی، مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب خدمت کرده‌اند و امروز نیز به خدمت خود ادامه می‌دهند، بخش قابل توجهی از پیشرفت حرفه‌ای خود را در باکرکوی به پایان رساندند.

این موزه با تاکید بر جایگاه و اهمیت بیمارستان در تاریخ پزشکی، ارتباط خود را با جامعه خود تقویت می کند. با افزایش آگاهی در مورد ارزش تاریخی بیمارستان از طریق موزه و فعالیت های آن، ایجاد آگاهی برای حفاظت از کلیه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس که این ارزش را ایجاد می کند. تضمین می‌شود که میراث فرهنگی آن با به نمایش گذاشتن جمع‌آوری، مستندسازی، حفاظت و ترویج شود.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

محوطه های نمایشگاهی موزه

توسعه تاریخی بیمارستان در موزه، به صورت زمانی تحت عناوین اصلی “دهه 1980” و “دهه 1990-2000” ارائه شده است. در هر بخش ویترینی وجود دارد که آثار مربوط به آن دوره به همراه متن تابلو به نمایش گذاشته شده است. در موزه که دارای یک محوطه نمایشگاهی واحد است، بخشی برای “پزشکان ارشد” در نمایشگاه زمانی در نظر گرفته شده است. در این بخش دستور. پروفسور همچنین یک بخش در مورد تمام پزشکان ارشد که از مظهر عثمان خدمت کرده اند وجود دارد. وسایل شخصی و حرفه ای آنها همراه با رزومه آنها به نمایش گذاشته شده است.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

محتوای مجموعه موزه

موزه بیمارستان بیماری های روانی و عصبی باکرکوی که از سال 1924 فعالیت می کند، پروفسور. دکتر. بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی سلامت روان و بیماری های اعصاب مظهر عثمان; این موزه مؤسسه‌ای است که در آن میراث فرهنگی که شاهد این روند بوده است جمع‌آوری، مستندسازی، نگهداری و به نمایش گذاشته می‌شود و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خود را با عموم به اشتراک می‌گذارد.

مجموعه موزه شامل انواع اطلاعات، اسناد و اشیایی است که نشان دهنده ارزش تاریخی و فرهنگی Toptaşı Bimarhanesi و بیمارستان در باکرکوی از زمان تأسیس تا امروز است. تقریباً تمام این مجموعه متعلق به دوره جمهوری است و بخش هایی از تاریخ بیمارستان و همچنین تاریخچه روانپزشکی ترکیه در دوره جمهوری را ارائه می دهد. تنها بخشی از مجموعه او را می توان در موزه به نمایش گذاشت.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

در محتوای مجموعه؛ مواد پزشکی یا شخصی مربوط به یا استفاده شده توسط افرادی که در بیمارستان کار کرده و خدمات دریافت کرده اند، وسایل پزشکی مورد استفاده در بیمارستان، مواد سازمانی مرتبط با مدیریت، بهره برداری و فعالیت های بیمارستان، ابزار تشخیص و درمان مرتبط با سلامت روان و بیماری های عصبی و تجهیزات بیمارستانی و پزشکی اسناد و وسایل شخصی پزشکانی وجود دارد که به دنیا کمک کرده اند.

بخش ورودی موزه به اورد، بنیانگذار بیمارستان و روانپزشکی مدرن در ترکیه اختصاص دارد. پروفسور دکتر. مظهر عثمان وقف کارشناس و سالهای اول بیمارستان است. ردای کارشناس، نشریات و برخی وسایل شخصی به نمایش گذاشته شده است. در بخش “پزشکان ارشد”؛ بیوگرافی پزشکانی که از سال 1924 به عنوان پزشک ارشد بوده اند و همچنین نشریات و وسایل شخصی مربوط به آنها درج شده است. عکس ها، اسناد و متعلقات مهم مربوط به تاریخچه بیمارستان جای خود را در ویترین ها می گیرند.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

در بخش مربوط به دهه 1930; پس از اصلاحات دانشگاه (1933)، انتقال کلینیک روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه به باکرکوی، عکس‌های سیاه و سفید مظهر عثمان، رئیس این کرسی، با دستیاران و کارورزانش به نمایش گذاشته شده است. در دهه 1930 اولین اعمال جراحی مغز بیمارستان در کلینیک جراحی انجام شد و در سالهای بعد سرویس جراحی مغز و اعصاب افتتاح شد. اپراتور دفترهای جراحی حامی دیلک مربوط به سالهای باکرکوی (1932-1949) در مجموعه موزه موجود است. اینها شامل عملیات 4.1.1935-28.12.1938، 25.1.1939-26.12.1942 و 19.1.1943-9.4.1947 می باشد. نوت بوک عملیاتی نمایش داده شده، Dr. این شامل یادداشت ها و اطلاعات 200 عمل جراحی نوشته حامی دیلک، و همچنین تصاویر رنگی دقیق از موارد است. روش جراحی و نتایج به دست آمده در پایان عمل به دقت با نقشه ها توضیح داده شده است. در «آمار جراحی عمومی و جراحی مغز و اعصاب» در انتهای کتاب، فهرست و انواع جراحی عمومی 1934 نیز موجود است.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

مواد شرکتی

پرونده های بیمار مربوط به دهه های 1940، 50 و 60 در این موزه به نمایش گذاشته شده است. برخی از مدارک موجود در پرونده یک بیمار بستری: سند اقرار بیماری، مدرک معاینه و مشاهدات پزشکی، وثیقه، گواهی سوگند. در فهرست بیماران دهه 1930، این کتابی است که در آن اطلاعاتی در مورد بیماران مانند محل آمدن بیمار، زادگاه و شغل او نگهداری می شود.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

از بدو تأسیس بیمارستان، بیماران در باغات انگور، مزارع و ساخت و ساز خدمات به منظور درمان شغلی مشغول به کار شده اند. در دهه 1960، یک تیم توانبخشی روانپزشکی در بیمارستان تشکیل شد و درمان شغلی، توانبخشی و مطالعات سازگاری مجدد شغلی و اجتماعی سیستماتیک تر شد. این مطالعات در سالهای بعد ادامه یافت. در موزه، عکس هایی از کار تیم توانبخشی روانپزشکی در دهه 1960، کتابچه های نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی (1966، 1963) و آلات موسیقی مورد استفاده در فعالیت های توانبخشی (دف، موسیقی ترکی kemençe و rebab) به نمایش گذاشته شده است.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

یکی از شماره های “صدای خودمان”، مجله ماهانه سازگاری اجتماعی که به طور مشترک توسط کارکنان بیمارستان و بیماران منتشر می شود، در میان نمایشگاه ها است.

در بخش دهه 1980; یک قطعه خبری در مورد کمپین کمکی که در 20 فوریه 1980 راه اندازی شد و کلیشه بنیاد بیمارستان روانی باکرکوی که با کمک های جمع آوری شده افتتاح شد وجود دارد. عکس‌ها، بریده‌های روزنامه و دعوت‌نامه‌هایی برای افتتاحیه‌های داخل بیمارستان، برای کارگران خدماتی، از دهانه‌های داروخانه‌ها وجود دارد.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

مواد پزشکی

در بخش لوازم پزشکی؛ در واحد داروخانه بستری، ترازوها و مترهای دقیقی که از دهه 1970 حفظ شده‌اند، ملات‌های سرامیکی و شیشه‌ای که در تهیه داروها استفاده می‌شود و بطری‌هایی که مواد اولیه دارویی در آنها نگهداری می‌شود، ارائه می‌شود. بطری های حاوی موادی مانند آسپرین، منتول، ساخارین، اکسید روی، بوراکس، کافئین پیور، نوکائین دارای برچسب “انجمن صاحبان داروخانه های ترکیه” هستند. در این بخش دستگاه پرکن قرص کپسول که حدود 30 سال پیش مورد استفاده قرار می گرفت و نسخه های مربوط به دهه 1930 نیز به نمایش گذاشته شده است.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

یکی از مهم ترین آثار موزه روانپزشکی «جلیقه و کمربند تشخیص» است که در موزه ما توجه بسیاری را به خود جلب می کند. از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم، این پیراهنی است که مردم آن را «جلیقه تنگ» می‌نامند، که برای شناسایی بیمارانی که در خطر آسیب رساندن به خود یا محیط‌شان هستند، پوشیده می‌شود. کمربند ثابت برای ثابت کردن بیمارانی که در خطر آسیب رساندن به خود یا اطرافشان از مچ، پا و قفسه سینه هستند تا زمانی که اثر دارو ظاهر شود استفاده می‌شود، امروزه از آن استفاده نمی‌شود. امروزه از اینها استفاده نمی شود.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

تجهیزات پزشکی

در میان وسایل پزشکی به نمایش درآمده، اورد. پروفسور دکتر. مجموعه تونومتر استفاده شده توسط مظهر عثمان، قطعه چشمی میکروسکوپ «Reichert» که قبل از دهه 1950 استفاده شده بود، سر و قطعات میکروسکوپ دوچشمی E.Leitz، Wetzlar، و دستگاه فیلمبرداری «Reichert» پرس های پاتولوژیک.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

سرنگ فاروك بايولكم، دستگاه ECT كه او استفاده كرد و لوح تقدير بين سالهاي 1960-1977 در بيمارستان به نمايش گذاشته شده است. دستگاه ECT در درمان بیماران در معرض خطر خودکشی، موارد افسردگی، تظاهرات کاتاتونیک و بیماران بیش فعال مورد استفاده قرار گرفته است.

در انبار موزه آثار زیادی مربوط به تاریخچه بیمارستان وجود دارد. برخی از آن ها؛ ست افتالموسکوپ، ماشین تحریر، فشارسنج، دستگاه اسیلومتر اندازه گیری فشار خون، جعبه های میکروسکوپ چوبی، دستگاه سانتریفیوژ دستگاه شمارش سلول های خون، مواد شیشه ای مورد استفاده در آزمایشگاه در دهه 1960، برای اندازه گیری سطح هموگلوبین با استفاده از ست همومتر روش سهلی استفاده می شد.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

بخشی از مجموعه “مواد شخصی” است . علاوه بر مظهر عثمان و سایر پزشکان ارشد، وسایل تخصصی و خصوصی بسیاری از پزشکان در مجموعه موجود است. ملاحات آکباش که در دهه 1980 در بیمارستان ما شروع به کار کرد و در دهه 2000 به عنوان سرپرست پرستار منصوب شد، لوح تقدیر، سرپوش پرستاری و کارت شناسایی پرسنل ارائه شده توسط فرماندار استانبول Cahit Bayar را برای تلاش های برجسته و کمک های ارزشمند خود به خدمات بهداشتی ارائه کرد.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

در این موزه بازدیدکنندگان این فرصت را دارند که فیلم تبلیغاتی بیمارستان و فیلم را تماشا کنند که شامل بخش هایی از فیلم های ترکی قدیمی فیلمبرداری شده در بیمارستان است. فیلم تبلیغاتی تهیه شده توسط وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی در سال 66; این امر از نظر روشن کردن موقعیت فیزیکی و فعالیت های بیمارستان در آن سال ها حائز اهمیت است.

نقشه و موقعیت جغرافیایی موزه بیمارستان بیماری های روانی و عصبی باکرکوی استانبول

درباره‌ی سارا علیزاده

همچنین ببینید

15 جاذبه گردشگری در منطقه بشیکتاش استانبول

15 جاذبه گردشگری در منطقه بشیکتاش استانبول بشیکتاش(Beşiktaş) در سمت اروپایی استانبول واقع شده و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 1 =