روش های پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای YOS

روش های پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای YOS

آزمون YÖS آزمونی مبتنی بر پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای می باشد. لذا شرط لازم جهت کسب موفقیت در این آزمون ، فراگیری قابلیت پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای می باشد. نظر به اینکه همه ساله تعداد داوطلبین افزایش و ظرفیت پذیرش دانشگاهها همچنان محدود می باشد ، به عبارت دیگر قبولی و اخذ پذیرش از دانشگاه ها هر ساله نسبت به سال قبل دشوار تر می گردد ، لذا جهت رفع این مشکل داوطلب می بایست به حداکثر سوالات پاسخ صحیح دهد.

در آزمونهای مبتنی بر سوالات چند گزینه ای معمولا نحوه ی پاسخگویی و عدم آشنایی با قالب سوالات در مقایسه با کاستی معلومات دانش آموز به عنوان عامل عدم موفقیت در آزمون مطرح می گردد. از عوامل موثر بر این مهم ، داشتن تجربه لازم در حل تست می باشد. احاطه بر روشهای حل تست مسیر کسب نتیجه لازم را تا حد امکان هموار می نماید.

پاسخگویی به سوالات متعدد و ایجاد اندوخته ای از معلومات لازم ، موجبات موفقیت داوطلب در آزمون اصلی را فراهم می نماید زیرا پاسخگویی به هر سوال قبل از آزمون اصلی سبب کسب تجربه می گردد. بواسطه این اندوخته نحوه ی پاسخگویی به سوالات (نحوه ی انتخاب مناسب ترین روش در پاسخگویی) روش استفاده از زمان لازم تناسب با هر سوال و سایر مواردی که نیاز به توجه بیشتر دارند را فرا گرفته می شود.

۳۵ عدد از سوالات آزمون YÖS متشکل از سوالات مربوطه به ریاضیات و هندسه می باشد. لازمه ی پاسخگویی به سوالات مربوط به ریاضیات و هندسه ، درک و فراگیری کلیه مطالب مباحث مربوطه می باشد. دانش آموز قبل از پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای مربوط به ریاضیات و هندسه ابتدا باید موضوع را به خوبی درک نموده ، با یادداشت برداری لازم ، فصل مربوطه را خلاصه نویسی نموده و سپس سئوالاتی را که همراه با پاسخ تشریحی می باشند بررسی نماید. آخرین گام مرحله حل تست می باشد. دانش آموز پس از اطمینان از فراگیری موضوع ، جهت کسب تجربه لازم پیرامون انواع گوناگون سئوال ، می تواند وارد مرحله حل تست شود.

دانش آموز پس از به اتمام رساندن حل سوالات چند گزینه ای، باید روش حل سوالاتی که قادر به پاسخگویی نبوده است را از استاد مربوطه فرا گیرد. در غیر اینصورت حل سوالات چند گزینه ای مفهومی نخواهد داشت. آزمون YÖS متشکل از ۴۵ سوال هوش و استعداد تحصیلی می باشد. در پاسخگویی به سوالات هوش و استعداد تحصیلی ،حل سوالات متعدد و متناسب با آزمون یوس اهمیت بیشتری نسبت به معلومات لازم در این زمینه دارد. تجربه کسب شده ، متناسب با تعداد سوالات پاسخ داده شده سنجیده می شود. بزرگترین اشتباه دانش آموزانی که با هدف کسب موفقیت در آزمون YÖS شرکت می نمایند ، عدم توجه لازم به کلیه سوالات مطروحه در آزمون و اهتمام به پاسخگویی به کلیه ی سوالات ، فقدان عزم کافی در فراگیری سوالاتی که قادر به پاسخگویی آن نبوده اند (حتی یک سوال) می باشد. پاسخگویی به هر یک از سوالات ، مزیتی ارزشمند برای دانشجو به شمار میرود.

دانش آموز موظف به فراگیری روش حل و پاسخ صحیح کلیه ی سوالات است که قادر به پاسخگویی به آنها نبوده است.

بیشتر بدانید:

آزمون YÖS چیست؟

چه کسانی می توانند در آزمون YOS شرکت کنند؟

فراگیری توانایی پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای در ۳۰ گام

۱٫ قبل از پاسخگویی به سوالات مربوط به یک سرفصل مبحث مربوطه را بطور کامل فراگیرید. نسبت به مبحث مربوطه خلاصه نویسی نموده، یادداشت برداری لازم را انجام دهید.

۲٫ جهت کسب موفقیت در آزمون YÖS، سوالات متناسب با این آزمون را حل نموده و از سوالات تهیه شده توسط افراد مجرب در این زمینه بهره جویید.

۳٫ با در نظر گرفتن زمان لازم نسبت به پاسخگویی به سوالات اقدام نمایید. زیرا آزمون اصلی تنها به اندازه گیری سطح معلومات شما نمی پردازد بلکه در کنار دانسته ها ، سرعت بهره وری از مدت زمان آزمون نیز مورد سنجش قرار می گیرد. از این حیث مدت زمان لازم برای پاسخگویی به ۸۰ سوال ۹۰دقیقه می باشد.

۴٫ به تمامی سوالات با در نظر گرفتن این نکته که کلیه سوالات در آزمون YÖS قابل طرح می باشند، پاسخ دهید. روش حل سوالاتی که پاسخ نداده و یا پاسخ اشتباه داده اید را حتما فرا گیرید.

۵٫ در پاسخگویی به سوالات مربوط به مطالب جدید التدریس ابتدا به سوالات آسان ، سپس به سوالات دشوار پاسخ دهید.

۶٫ تا زمانیکه به کلیه ی سوالات مربوط به مباحث تدریس شده پاسخ نداده اید به حل تست به تعداد کافی در مورد آن مبحث ادامه دهید.

۷٫ تا حد ممکن از منابع گوناگون استفاده نمائید. به حل سوالات منطق با استانداردهای آزمون YÖS توجه لازم را داشته باشید.

۸٫ در کلیه ی فعالیتهای خود این نکته را فراموش ننمایید: ایده آل ترین مدت پاسخگویی به هر سوال ۱ دقیقه می باشد. اگر روش حل شما نیاز به زمان بیشتری داشت روشهای کوتاه پاسخگویی را از اساتید خود فرا گیرید.

۹٫ معلومات داده شده در کنار شکلها مکمل سوالات می باشند. لذا شکلها و معلومات داده شده را به خوبی بررسی کنید. به علت بیان معلومات مطروحه و نیز به موارد خواسته شده در سوال توجه لازم را داشته باشید.

۱۰٫ سعی کنید عدم پاسخ به سوالاتی که در مورد آنها دارای معلومات کافی نیستید را تبدیل به عادت نمایید. فراموش نکنید سوالاتی که پاسخ داده نمی شوند (علی رغم پاسخهای ناصحیح که به ازای هر چند پاسخ نادرست یک سوال درست حذف می شود) از تعداد سوالات صحیح نمی کاهند. (سئوال پاسخ داده نشده نمره منفی ندارد.)

۱۱٫ در پاسخگویی به سوالات ، در مرحله ی اول به سوالات مربوط به درسی که به مباحث آن به نحو احسن واقف هستید پاسخ دهید و هیچگاه پاسخ به سوالات دروسی که به آن تسلط کافی دارید را به انتهای آزمون موکول نمایید. این مهم سبب تقویت روحیه شرکت در آزمون، افزایش تمرکز و در نتیجه کاهش دغدغه شرکت در آزمون می گردد.

۱۲٫ سوال و یا سوالاتی که از حل آنها مطمئن نیستید را علامت گذاری نموده و پس از اتمام کلیه ی سوالات با بررسی مجدد از صحت پاسخ آنان اطمینان حاصل نمائید.

۱۳٫ با حل نادرست برخی از سوالات دچار یاس و ناامیدی نشوید. زیرا هر پاسخ نادرست شاید سبب فراگیری روش پاسخگویی صحیح شده و تبدیل به نقطه قوت گردد.

۱۴٫ با اندیشیدن به سوالاتی که به آنها پاسخ نداده اید در خود استرس ایجاد ننمایید. فراموش نکنید در هر آزمون قطعاً سوالاتی وجود دارد که هر داوطلب قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود. نکته حائز اهمیت ، فراگیری روش پاسخگویی به سوالاتی است که قادر به حل آنها نیستید.

۱۵٫ به هنگام احساس خستگی از زنگ تفریح کوتاه مدت استفاده نمائید. در صورت امکان از این زنگ تفریح مابین فصول مختلف آزمون استفاده نمائید.

۱۶٫ سرعت خود را در مقاطع مختلف آزمون کنترل نموده و مسیر خود را با کنترل زمان برنامه ریزی شده طی نمائید. بعنوان مثال در پایان هر ۳۰ دقیقه زمان را کنترل نمائید.

۱۷٫ اگر هدف شما دستیابی به پاسخ صحیح در کوتاهترین زمان ممکن می باشد پاسخهایی که به نظرتان نادرست هستند را سریعا حذف نموده و بر روی گزینه های باقیمانده فکر کنید.

۱۸٫ در سوالات محاسباتی حتما از مداد خود جهت حل سوال استفاده نمائید. (محاسبه ی ذهنی انجام ندهید.)

۱۹٫ در پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای از اشتباه در انتقال پاسخ از دفترچه ی سوالات به پاسخ برگ اجتناب ورزید.

۲۰٫ قبل از اتمام وقت جلسه آزمون را ترک نکنید، تا آخرین لحظه از وقت آزمون استفاده نمائید.

۲۱٫ در پاسخگویی به سوالاتی که قادر به حل آنها نیستید پافشاری ننموده و وقت خود را بیهوده تلف ننمائید. فراموش نکنید دانش آموزانی که به تعداد سوالات بیشتری در آزمون ، پاسخ صحیح می دهند نسبت به دانش آموزانی که سعی در حل سوالات دشوار آزمون را دارند نتیجه مطلوب را کسب می نمایند.

۲۲٫ جدول ذیل بیانگر درصد دشواری سوالات مطروحه در آزمون YÖS می باشد. داوطلب با اعمال روش پاسخگویی چند مرحله ای در آزمون ، در مرحله ی اول با پاسخگویی به سوالات آسان و در مراحل بعدی به ترتیب با پاسخگویی به سوالات عادی ، دشوار و در گام آخر با پاسخگویی به سوالات بسیار دشوار قادر به پاسخگویی به سوالات آزمون می باشد. با آموزش شیوه ی پاسخگویی مرحله ای در تی نی تی شرایط لازم برای پاسخگویی به سوالات و بهره وری لازم از مدت زمان آزمون توسط دانش آموزان فراهم می گردد. حتی در بعضی موارد دانش آموزان با اعمال روش مذکور پاسخگویی به سوالات آزمون را ۳۰ دقیقه قبل از اتمام وقت آزمون به پایان رسانده اند.

شرط استفاده صحیح از این روش تسلط دانش آموز بر سوالات مربوطه و قابلیت تشخیص سوالات آسان و دشوار از یکدیگر می باشد.

لازمه ی این امر حل سوالات گوناگون در طول سال تحصیلی است.

دشواری سوالات درصدها
سوالات بسیار آسان  ۲۰%
سوالات آسان  ۴۰%
سوالات عادی  ۲۰%
سوالات دشوار  ۲۰%
سوالات بسیار دشوار  ۱۰%

۲۳٫ به هنگام برگزاری آزمون به سایر داوطلبین و تعداد سوالاتی که پاسخگویی آن می باشند توجه نداشته باشید زیرا این امر باعث تضعیف روحیه و از دست دادن تمرکز لازم می گردد.

۲۴٫ در پاسخگویی به کلیه سوالات چند گزینه ای زمان را مدیریت نمایید و از لحظه ی پاسخگویی به سوالات به محیط اطراف خود توجه نکنید. توجه به این دو امر به معنای کسب تمرکز لازم جهت شرکت در آزمون می باشد.

۲۵٫ افزایش سرعت پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای با تکرار مطالب میسر نبوده بلکه با حل سوالات متعدد مقدور می باشد. لذا در طول دوره ی آمادگی جهت شرکت در آزمون به حل سوالات متعدد اهتمام ورزید.

۲۶٫ در حل تست از پاسخگویی به سوالات بصورت حفظی اجتناب ورزیده و با درک درست و تفسیر صحیح به سوالات پاسخ دهید.

۲۷٫ از برنامه فعالیت درسی خود پیروی کنید.

۲۸٫ هدف از برگزاری آزمون YÖS سنجش سطح معلومات شماست. آسایش ذهن ، احساس راحتی و اعتماد به نفس لازم در استفاده بهینه از معلومات حائز اهمیت می باشد.

۲۹٫ پس از پاسخگویی به تست ها ، با بررسی سوالاتی که پاسخ آنها اشتباه بوده و یا پاسخ داده نشده اند دلیل خطا اعم از فقدان معلومات مورد نیاز و یا بی دقتی در حل سوالات را تعیین و فعالیتهای آتی خود را در این راستا سازماندهی نمائید.

۳۰٫ استفاده از روش پاسخگویی مرحله ای در حل سوالات آزمونهای چند گزینه ای سبب افزایش سرعت در پاسخ دهی به سوالاتی که قبلا با مشابه آن برخورد نموده اید و نیز جلوگیری از اتلاف وقت در سوالاتی که قبلا مشابه آن را ندیده اید می گردد. همچنین این روش موجب بررسی سوالات نیمه دشوار و تخصیص زمان بیشتر جهت پاسخگویی به این قبیل از سوالات می گردد.

منبع:bit.ly/2RXRUqD

درباره‌ی سارا علیزاده

همچنین ببینید

جملات انگیزشی به زبان ترکی استانبولی

جملات انگیزشی به زبان ترکی استانبولی

جملات انگیزشی به زبان ترکی استانبولی .Başarıyı kutlayın موفقیت را جشن بگیرید.   Tarih yapmak …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + نه =