دلایل ابطال اجازه اقامت در ترکیه

در برخی شرایط اجازه اقامت داده شده به اتباع خارجی باطل می گردد.

این شرایط عبارت از :

در صورتی که در خصوص فرد خارجی دارای اجازه اقامت، محدودیت و یا ممنوعیت ورود به ترکیه و یا پیگرد قانونی اعمال گردیده باشد،

در صورتی که علی رغم اینکه در گذشته در ترکیه حضور داشته است، با تغییر مشخصات هویتی خود با مشخصات یک فرد خارجی دیگر وارد کشور شده باشد،

افرادی که در ورود به ترکیه و یا خروج از ترکیه مقررات موجود را نقض نموده باشند،

در صورتی که در اولین مراجعه تشابه اسمی وجود داشته باشد. در این شرایط ارائه گواهی تولد (شناسنامه) خواسته خواهد شد.

در صورتی که از اجازه اقامت برای اهدافی غیر از اهداف صدور آن استفاده نماید،

در صورتی که افراد دارای اجازه اقامت کوتاه مدت، در یک سال اخیر مدت زمانی بیش از 120 روز را در خارج از کشور سپری نمایند، اجازه اقامت اعطاء شده به این افراد باطل خواهد شد و یا مراجعات ایشان رد خواهد

گردید.

وضعیت افرادی که از ترکیه اخراج شده اند

در صورتی که افرادی که مدت اعتبار اجازه اقامت ایشان پایان یافته و در وضعیت اقامت غیر قانونی قرار دارند علی رغم اخراج از کشور، دوباره از طرق قاچاق وارد ترکیه شوند با یک سال زندان و یا جریمه نقدی قضایی

مجازات خواهند گردید. اتباع خارجی که بدین شکل محکوم گردیده اند، پس از مجازات دوباره از کشور اخراج خواهند گردید.

برای آنکه اتباع خارجی در این شرایط قرار نگیرند، لازم است تا قبل از پایان یافتن اعتبار اجازه اقامت، جهت تمدید مراجعه نمایند.

چگونه می توان شماره شناسایی اتباع خارجی دریافت نمود؟

اتباع خارجی که قصد اقامت بیش از 6 ماه در ترکیه را دارند حتما به شماره شناسایی در جمهوری ترکیه نیاز خواهند داشت.

شماره شناسائی در جمهوری ترکیه که از سوی اداره کل ثبت احوال و امور شهروندی داده می شود، این شماره شناسایی با رقم 9 آغاز گردیده و به اتباع خارجی به صورت موقت اعطاء می گردد.

اعطاء شماره شناسایی در جمهوری ترکیه به اتباع خارجی به معنای اعطاء حقوق شهروندی نمی باشد. این شماره شناسایی تنها در امور ثبت اقامت و اجازه کار اتباع خارجی کاربرد خواهد داشت.

دریافت شماره شناسایی موقت، به این افراد حق اقامت دائم در ترکیه نمی دهد.

برای اخذ شماره شناسایی اتباع خارجی لازم است در وهله اول حداقل 6 ماه اجازه اقامت دریافت نمایید. با شماره کارت اقامت و تاریخ تولد فرد خارجی می توان شماره شناسایی در جمهوری ترکیه دریافت نمود.

اقامت هایی که قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.

برای اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت دانشجویی می باشند، در صورتی که واجد شرایط دریافت اجازه اقامت خانوادگی باشند، اجازه اقامت خانوادگی تنظیم خواهد گردید و تا زمانی که واجد شرایط لازم برای اجازه

اقامت دانشجویی باشند می توانند از حقوق ناشی از اجازه اقامت دانشجویی بهره مند گردند.

در خصوص اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت خانوادگی بوده و در عین حال دارای شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دانشجویی نیز می باشند، با تداوم اجازه اقامت خانوادگی، فرد خارجی می تواند از حقوق ناشی از

اجازه اقامت دانشجویی نیز بهره مند گردد.

در خصوص اتباع خارجی که دارای اجازه کار بوده و در عین حال دارای شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دانشجویی نیز می باشند، بدون نیاز به تبدیل به اجازه اقامت دانشجویی، با تداوم اجازه کار، فرد خارجی می

تواند از حقوق ناشی از اجازه اقامت دانشجویی نیز بهره مند گردد.

در خصوص اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت بشر دوستانه و اجازه اقامت مربوط به قربانیان تجاری بوده و در عین حال دارای شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دانشجویی نیز می باشند، بدون نیاز به تبدیل به اجازه

اقامت دانشجویی، فرد خارجی می تواند از حقوق ناشی از اجازه اقامت دانشجویی نیز بهره مند گردد.

بر اساس پاراگراف 2 ماده 42 قانون مربوطه، پناهجویان، پناهجویان مشروط، دارندگان اجازه اقامت بشر دوستانه، دارندگان حفاظت ثانویه و افراد دارای حفاظت موقت، اجازه اقامت بلند مدت داده نخواهد شد.

درباره‌ی سارا علیزاده

همچنین ببینید

مراحل و شرایط خرید ملک در ترکیه با وام بانکی

مراحل و شرایط خرید ملک در ترکیه با وام بانکی

مراحل و شرایط خرید ملک در ترکیه با وام بانکی امروزه طیف گسترده ‌ای از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =