سه شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

کلمات مشترک

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی(بخش دوم)

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی

آموزش ‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی ردیف کلمات مشترک معادل ترکی استانبولی ۱ سلام Selam ۲ لطفا Lütfen ۳ ترجمه tercüme ۴ تلفظ telaffuz ۵ اما ama ۶ چای Çay ۷ خوش Hoş ۸ زمان zaman ۹ قایق kayık ۱۰ دقیقه dakike ۱۱ کتاب kitap ۱۲ پست خانه …

بیشتر بخوانید »

‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی(بخش اول)

کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی

آموزش ‫کلمات مشترک در زبان ترکی و فارسی ردیف کلمات مشترک معادل ترکی استانبولی ۱ ساده Sade ۲ شفاف Şeffaf ۳ مقصد Maksat ۴ ممکن Mümkün ۵ مشتری Müşteri ۶ ماجرا Macera ۷ کلمه Kelime ۸ تلفظ Telaffüz ۹ درجه derece ۱۰ هورمون Hormon ۱۱ هم Hem ۱۲ هویت hüviyet …

بیشتر بخوانید »