سه شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

متضاد ها

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش سوم)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی ۱ (افقی)YATAY   ≠   (عمودی)DİKEY ۲ (اهلی)EVCİL   ≠ (وحشی)YABANI ۳ (حلال)HELAL   ≠    (حرام)HARAM ۴ (داخل)İÇ    ≠   (خارج) DIŞ ۵ (مودب)KİBAR    ≠    (بی ادب)KABA ۶ (سخت)SERT    ≠   (نرم) YUMUŞAK ۷ (الان)ŞİMDİ    ≠    …

بیشتر بخوانید »

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش دوم)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی ۱ (شب) GECE      ≠    (روز) GÜNDÜZ ۲ (دور) UZAK         ≠    (نزدیک) YAKIN ۳ (مرد) ERKEK   ≠    (زن) KADIN ۴ (ثروتمند) ZENGİN  ≠       (فقیر) FAKİR ۵ (درآمد)GELİR    …

بیشتر بخوانید »

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی(بخش اول)

کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات متضاد در زبان ترکی استانبولی ردیف متضادها در زبان ترکی استانبولی ۱ (شور )TUZLU   ≠  (بی نمک) TUZSUZ ۲ (بزرگ)BÜYÜK  ≠      (کوچک)KÜÇÜK ۳ (درست)Doğru  ≠          (غلط) Yanlış ۴ (زیبا)GÜZEL      ≠      (زشت) ÇİRKİN ۵ (شب)AKŞAM  ≠        …

بیشتر بخوانید »