مترادف ها

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی(بخش پنجم)

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی ردیف مترادف ها معادل ترکی استانبولی 1 لباس ELBİSE = KIYAFET = GİYSİ 2 مادر ANNE = VALİDE = ANA 3 پدر BABA = PEDER 4 بزرگ-عظیم BÜYÜK = KOCAMAN 5 سال YIL = SENE 6 زندگی-حیات YAŞAM = HAYAT 7 صورت SURAT …

بیشتر بخوانید »

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی(بخش چهارم)

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی ردیف مترادف ها معادل ترکی استانبولی 1 ثروتمند ZENGİN = VARLIKLI 2 فقیر FAKİR = YOKSUL 3 ملت ULUS = MİLLET 4 داور-قاضی HAKİM = YARGIÇ 5 قانون KANUN = YASA = KURAL 6 ماجرا MEACERA = SERÜVEN 7 پرسش-سوال SORU = SUAL …

بیشتر بخوانید »

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی(بخش سوم)

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی ردیف مترادف ها معادل ترکی استانبولی 1 جنگ MUHAREBE = SAVAŞ 2 امنیت EMNİYET = GÜVEN 3 قوی-قدرتمند KUVVETLİ = GÜÇLÜ 4 رهبر LİDER = ÖNDER 5 اهمیت EHEMNİYET = ÖNEM 6 ماتم MATEM = YAS 7 نامه MEKTUP = NAME 8 امتحان …

بیشتر بخوانید »

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی(بخش دوم)

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی ردیف مترادف ها معادل ترکی استانبولی 1 دوست DOST = ARKADAŞ 2 زبان DİL = LİSAN 3 درخواست DİLEK = İSTEK 4 زلزله DEPREM = ZELZELE 5 تجربه DENEYİM = TECRÜBE 6 مساوی DENK = MÜSAVİ 7 ارزشمند DEĞERLİ = KIYMETLİ 8 خسیس …

بیشتر بخوانید »

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی(بخش اول)

کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی

آموزش کلمات مترادف در زبان ترکی استانبولی ردیف مترادف ها معادل ترکی استانبولی 1 هدیه ARMAĞAN = HEDİYE 2 دکتر HEKİM = DOKTOR 3 عدد-رقم ADET = SAYI 4 خواهر BACI = KIZ KARDEŞ 5 نام AD = İSİM 6 ماشین ARABA = OTOMOBİL 7 خاطره-یادبود HATIRA = ANI 8 …

بیشتر بخوانید »