بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعمیر کردن به ترکی

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی(بخش دهم)

آموزش افعال پرکاربرد ترکی استانبولی ردیف افعال معادل ترکی استانبولی 1 پیشرفت کردن Gelişmek 2 تعمیر کردن Onarmak 3 عضو شدن Üye olmak 4 عرق کردن Terlemek 5 کافی بودن Yetmek 6 هشدار دادن Uyarmak 7 تکیه دادن Yaslanmak 8 رسیدن Yetişmek 9 شدن، بودن Olmak 10 در آغوش گرفتن …

بیشتر بخوانید »